Wielkanoc 2014

 Prawdziwej radości płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa


i odrodzenia się do nowego życia!