New Business Development Manager - B2B

"Idee przekuwam w realne dzieło - jestem człowiekiem twórczej akcji"

PROFIL ZAWODOWY CZYLI CO MNIE WYRÓŻNIA NA RYNKU

20 lat doświadczenia głównie w firmach IT i konsultingowych. Pracowałem samodzielnie lub w małych kilkuosobowych zespołach. Głównie pełniłem rolę Kierownika ds. marketingu, sprzedaży, Business Developement Managera.

Szukam wyzwania w projektach wymagających dużej samodzielności, pracy w stałym lub w rozproszonym zespole.

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE MOGĘ ZAOFEROWAĆ PRACODAWCY

  • tworzenie strategicznych analiz biznesowych w obszarze B2B
  • budowanie rozwiązań od idei do wdrożenia na rynku
  • doświadczenie pracy zarówno w międzynarodowej korporacji jak i firmie mikro
  • zdolności analityczne w rozwiązywaniu problemów, w tym wykorzystanie metod heurystycznych
  • tłumaczenie analiz biznesowych na wymogi stawiane procesom IT
  • swobodna komunikacja w języku angielskim
  • zarządzanie zepołem stałym oraz wirtualnym

CECHY CHARAKTERU

  • wytrwałość – pięć maratonów, biegam 1,5h, pływam 1h
  • odpowiedzialność – rodzina
  • pasja uczenia się - czytam 7 tys. stron rocznie

NAZWY STANOWISK I RÓL, KTÓRYMI JESTEM ZAINTERESOWANY

Business Development Manager

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

PREFEROWANE BRANŻE

Szeroko rozumiany sektor B2B

TYP PREFEROWANEJ FIRMY

Firma średnia, duża lub korporacja (liczba zatrudnionych: powyżej 50 osób);
z kapitałem międzynarodowym

LOKALIZACJA

Warszawa i bliskie południowe i zachodnie gminy

Gotowość do częstych podróży służbowych

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!