Coaching kariery - definicja

Coaching kariery - co to jest?

Coaching kariery to w największym skrócie część wspólna pomiędzy coachingiem a planowaniem i zarządzaniem karierą. Jego celem jest pomoc ludziom w osiągnięciu satysfakcji z pracy i z kariery.

Definicja z materiałów ICF Polska [cytat ze strony www.icf.org.pl]:
"Coaching jest partnerską współpracą z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Dzięki coachingowi klienci uczą się w sposób pogłębiony, doskonalą swoje osiągnięcia i podnoszą jakość swojego życia.

W świetle filozofii International Coach Federation (ICF) to klient jest ekspertem w swoim życiu i pracy. Każdy klient jest twórczy, pełen pomysłów i stanowi całość jako osoba. Zadaniem coacha jest zachęcanie klienta do odkrywania siebie, wydobycie, uporządkowanie i powiązanie zasobów wewnętrznych klienta z jego celami do osiągnięcia. Klient jest przez coacha zapraszany do generowania rozwiązań i strategii, będąc w pełni odpowiedzialnym za zmiany dokonujące się w jego życiu."

Definicja z materiałów Career Coach Institute [careercoachinstitute.com]:
Coaching kariery (Career Coaching) jest interaktywnym procesem rozpoznawania obszarów związanych z pracą - prowadzącym do efektywnego działania - w którym coach przyspiesza rozwój i ułatwia zmianę indywidualną, i co za tym idzie, organizacyjną.
Coach kariery łączy ludzi z ich pasjami, celami, wartościami i innym ważnymi obszarami związanymi z idealną pracą. Wyposaża klienta w umiejętności zarządzania własną karierą zawodową, które mogą być wykorzystywane nie tylko w obecnie wykonywanej pracy, ale także w przyszłości. Coach kariery pomaga klientowi w opracowaniu i realizacji marketingowego planu poszukiwania pracy lub rozwoju własnego biznesu poprzez określenie jego Prawdziwego Powołania Zawodowego (Authentic Vocation™).

Czym zajmuje się coach kariery?

 • przełącza klientów na głębszy poziom motywacji niż tylko „po prostu praca” - klient odkrywa swoje pasje i cel, któremu podporządkowane są jego decyzje, dzięki czemu może wybrać pracę, którą będzie kochał, która zapewni mu dostatnie życie i umożliwi zachowanie równowagi w życiu
 • w odróżnieniu od doradców zawodowych i konsultantów, coach kariery wzmacnia rozwój indywidualnych zdolności klienta do zarządzania własną karierą zawodową, przydatnych w chwili obecnej oraz w zmianach pracy w przyszłości
 • nastawiony jest na długoterminowy rozwój klienta, a nie na szybką reakcję na bieżący problem
 • tworzy efektywne relacje coachingowe poprzez słuchanie, zapewnienie informacji zwrotnej, zadawanie pytań wzmacniających, obserwację oraz modelowanie zachowań
 • eliminuje blokady w rozwoju kariery, takie jak deficyty w zakresie komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych, samoograniczające przekonania, niepełna świadomość umiejętności przydatnych na rynku pracy, brak celu, itp.
 • doskonali marketingowe umiejętności klienta w poruszaniu się po rynku pracy niezależnie od koniunktury ekonomicznej
 • zwiększa potencjał rozwoju kariery klienta oraz wysokość przyszłych zarobków
 • towarzyszy w podejmowaniu przez klienta odpowiedzialności i kontroli za rozwój własnej kariery, sprzyja przyjęciu przez klienta postawy polegania na sobie w sprawach związanych z własną ścieżką zawodową
 • zwiększa zadowolenie swoich klientów z pracy, do czego przyczynia się proces odkrywania Prawdziwego Powołania Zawodowego (Authentic Vocation™)
 • pomaga w uzyskaniu równowagi pomiędzy życiem a pracą
 • wspiera klienta w radzeniu sobie ze zmianą w środowisku pracy i w życiu osobistym

Jakie korzyści może dać coaching kariery?

 • zwiększona świadomość siebie, własnych talentów, motywacji, wartości i predyspozycji,
 • jasno sprecyzowany cel życiowy i kierunki działań,
 • doskonalenie umiejętności efektywnego radzenia sobie w zmieniającym się środowisku pracy oraz zarządzania własną karierą, ogólna poprawa jakości życia klienta.

Coaching kariery a doradztwo zawodowe

Coaching jest bardziej skoncentrowany na celach, bardziej dopasowany do indywidualnej sytuacji klienta i jego potrzeb. W coachingu to klient ma decydujący wpływ na zakres kwestii poruszanych podczas sesji i to on jest odpowiedzialny za postęp w przybliżaniu się do celu. Coach kariery może towarzyszyć klientowi nie tylko podczas określania swoich celów zawodowych, ale także podczas realizacji planu poszukiwań, adaptacji w miejscu pracy lub doskonalenia osiąganych wyników.

Coaching kariery a terapia

Coaching dotyczy teraźniejszości, tego co jest tu i teraz. Jego celem jest pomoc klientowi w osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów w przyszłości. Opiera się na potencjale człowieka, na jego mocnych stronach. Terapia zaś koncentruje się na problemach psychologicznych i emocjonalnych, których kluczem jest rozpoznanie i zrozumienie przeszłości danej osoby. W niektórych przypadkach, żeby maksymalnie skorzystać z coachingu potrzebna jest wcześniejsza praca z terapeutą.

 

Image by Monika Warunek from Pixabay

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!