Praca jako powołanie

Na początek mały quiz: Jak traktujesz swoją pracę?

 1. W pierwszym rzędzie jako źródło dochodu i pewnego rodzaju konieczność
 2. W pierwszym rzędzie jako pole do rozwoju i awansu
 3. W pierwszym rzędzie jako możliwość spełnienia się i realizowania życiowego powołania.

Badania, prowadzone przez zespół psychologów pod kierunkiem Amy Wrzesniewski, profesor Uniwersytetu Yale, pokazują, że postawy wobec pracy nie tylko zależą od samego charakteru realizowanych przez nas zadań, ale są wypadkową naszych cech indywidualnych. Różnimy się między sobą tym, czego oczekujemy od pracy i jak podchodzimy do naszych zawodowych obowiązków. Co ważne, podejście do pracy może być jednym z ważnych czynników wpływających na poziom odczuwanej przez nas satysfakcji zawodowej.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a) praca jako źródło dochodu, prawdopodobnie najbardziej cenisz materialne korzyści, które wiążą się z efektami pracy, a więc wynagrodzenie, które co miesiąc wpływa na Twoje konto, wszelkie premie, podwyżki czy świadczenia pozapłacowe. Osoby z takimi preferencjami często traktują pracę jako środek do realizowania swoich pasji w czasie wolnym. Ich zainteresowania oraz ambicje nie wiążą się bezpośrednio z pracą.

Inaczej jest w przypadku pracowników, którzy wybrali odpowiedź b) praca jako pole do rozwoju. Jeśli to Twój wybór, to prawdopodobnie praca jest dla Ciebie polem do osiągnięć, zdobywania wpływu, pięcia się w górę po drabinie społecznej i w ten sposób zwiększania poczucia własnej wartości. Osoby z takim podejściem cenią sobie długoterminowe planowanie zawodowej przyszłości, zdrową konkurencję w osiąganiu celów, ale także wymierne efekty swoich starań widoczne w dochodach. 

Jeśli Twoim najważniejszym motywem związanym z pracą jest realizowanie w niej wyższego celu i poszukiwanie spełnienia (odpowiedź c – praca jako powołanie), to prawdopodobnie obszar zawodowy jest ważną i integralną częścią Twojego życia. Powołanie można rozumieć w sensie religijnym jako wezwanie od Boga, aby wykonywać zadania mające znaczenie dla innych, jednocześnie dobre moralnie. Można je także rozumieć szerzej jako zaproszenie do pracy w zgodzie ze sobą i ze swoim życiowym celem. Ludzie wybierający takie podejście, częściej niż inni, kochają swoją pracę, mocniej się z nią identyfikują, a także mają poczucie, że dzięki pracy mogą uczynić świat lepszym.

Amy Wrzesniewski w swoich badaniach identyfikuje właśnie trzy powyższe postawy wobec pracy i pokazuje, że w ramach jednej grupy zawodowej np. asystentek administracyjnych, są możliwe wszystkie podejścia. Te same obowiązki mogą być traktowane jako przykra konieczność, sposobność do wzrostu i rozwoju, ale także jako okazja do spełnienia i realizowania swojego powołania.

Praca jako powołanie

Praca jako powołanie – jakie są korzyści?

Wszystkie wyżej opisane podejścia do pracy są jednakowo uprawnione, bo wiążą się z tym, co jest dla nas ważne i czego potrzebujemy w danym momencie swojego życia. Jednak psychologowie wskazują kilka zjawisk, które częściej charakteryzują osoby, które w pracy poszukują spełnienia i realizowania swojego powołania:

 • większa satysfakcja z pracy
 • poczucie szczęścia
 • odczuwanie przyjemności z wykonywanych zadań
 • zaangażowanie wypływające z doświadczenia przepływu (FLOW czyli jak się zmotywować), gdy mamy do czynienia z zadaniami stanowiącymi wyzwanie, a jednocześnie będącymi w zasięgu naszych możliwości
 • poczucie sensu – praca traktowana jako powołanie przynosi realną korzyść komuś drugiemu lub szerszej społeczności, w bezpośredni lub pośredni sposób.

Jak zyskać większą satysfakcję i spełnienie?

Badacze na czele z Amy Wrzesniewski zachęcają do modelowania siebie i swojej pracy w taki sposób, aby praca miała dla nas większe znaczenie, była lepiej dopasowana do naszych potrzeb i do potrzeb innych ludzi (więcej: Co to jest job crafting?). Jak to robić? Oto kilka podpowiedzi:

 • Zmień nastawienie – narzekanie i koncentracja na negatywach to nasza decyzja. Możemy zmienić podejście do swojej pracy podejmując decyzję, że bez względu na okoliczności, wykonujemy ją najlepiej jak potrafimy. Od naszego zaangażowania zależy nasze samopoczucie, ale też ostateczny wynik osiągnięty przez pracodawcę.
 • Skoncentruj się na tym, co w Tobie silne – satysfakcja z pracy pojawia się między innymi wtedy, gdy możemy w niej realizować talenty i mocne strony. Pierwszy krok to poznanie siebie, drugi – to zrobienie użytku z tej wiedzy. Im praca będzie lepiej powiązana z naszymi zainteresowaniami, predyspozycjami osobowościowymi, wartościami czy umiejętnościami, tym większa szansa na satysfakcję. Które momenty w pracy cenisz najbardziej? Kiedy czujesz, że najpełniej realizujesz w pracy swoje obdarowanie? Jak możesz rozwijać  swoje talenty? A może mógłbyś inaczej wykonywać swoje obowiązki, aby w większym stopniu korzystać ze swoich talentów czy zalet charakteru?
 • Zadbaj o wyzwania lub większą różnorodność w pracy – jeśli czujesz, że w pracy rdzewiejesz i nie posuwasz się do przodu, może to czas na zadbanie o zmianę w zakresie obowiązków, podjęcie nowego projektu lub delegowanie zadań innej osobie? Może rozwiązaniem będzie zdobycie nowych kompetencji, kurs e-learningowy, lektura książki z interesującej Cię dziedziny, albo jeszcze coś innego?
 • Zatroszcz się o relacje i sens pracy - Jakie zmiany w kontaktach z ludźmi w pracy są Ci potrzebne? Z kim potrzebujesz częstszych kontaktów, a które kontakty chcesz ograniczyć? W jakich okolicznościach możesz przyczyniać się do ważnych zmian w otaczającym Cię świecie? Kiedy odczuwasz w pracy emocjonalne usatysfakcjonowanie? Co jest Ci potrzebne, aby mieć więcej tego rodzaju pozytywnych odczuć?
 • Otwieraj się na nowe możliwości - najlepszym sposobem otwierania się na nowe jest networking, budowanie i umacnianie relacji, odnawianie kontaktów z przeszłości. Czy jesteś przygotowany do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej? Czy Twoje CV i profil na LinkedIn są aktualne? Czy potrafisz podać dowody ze swojej biografii zawodowej, że posiadasz określone talenty? Czy interesujesz się wydarzeniami w Twojej branży lub obszarze działania? Czy jesteś na bieżąco z potrzebami rynku pracy?

Znajomość własnego nastawienia i wartości związanych z pracą może pomóc w umiejętnym nawigowaniu na zawodowej drodze, a także w lepszym rozumieniu różnic pomiędzy ludźmi. Od lat obserwuję u swoich Klientów poszukiwanie satysfakcji i spełnienia w pracy, a co za tym idzie potrzebę odkrycia swojego zawodowego powołania. Czasem okazuje się, że nie potrzeba dokonywać dużych zmian, a tylko odkryć potencjał zajęcia, które wykonywało się już wcześniej lub dokonać drobnych zmian w sposobie wykonywania obowiązków. Im większe dopasowanie, także pod kątem wartości, tym większa szansa na wzrost motywacji i zaangażowania, więcej inicjatywy i kreatywności. Praca, którą traktujemy jako powołanie, może nam prawdziwie dodać skrzydeł.

A jakie są Twoje sposoby na satysfakcjonującą pracę? Zapraszamy na fb/ZmianaZawodowa.

 

Wykorzystane źródła:

https://spinup-000d1a-wp-offload-media.s3.amazonaws.com/faculty/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/Jobscareersandcallings.pdf

https://www.researchgate.net/publication/235746481_When_the_job_is_a_calling_The_role_of_applying_one's_signature_strengths_at_work

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!