Mobbing - lista Leymanna (LIPT)

Lista zachowań mobbingowych prof. H. Leymanna

Zachowania mające na celu utrudnienie komunikacji i autoprezentacji

 • Ograniczanie możliwości wypowiadania się oraz prezentowania wiedzy/umiejętności przez przełożonego
 • Ciągłe przerywanie wypowiedzi podczas spotkań
 • Ograniczanie możliwości wypowiadania się przez współpracowników
 • Reagowanie głośnym krzykiem i wyzwiskami
 • Nieuzasadnione ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
 • Krytykowanie czyjegoś życia prywatnego
 • Nękanie telefoniczne
 • Stosowanie ustnych gróźb
 • Stosowanie pisemnych gróźb
 • Obraźliwe gesty/spojrzenia

Zachowania mające na celu utrudnienie kontaktów społecznych:

 • Unikanie rozmów w ramach działu/zespołu
 • Krytykowanie rozmów z innymi osobami
 • Zabranianie rozmów z kolegami
 • Fizyczne izolowanie od kolegów (przeniesienie do innego pomieszczenia)
 • Ignorowanie i izolowanie w ramach grupy

Mobbing - lista Leymanna (LIPT)

Zachowania mające na celu naruszenie godności osobistej:

 • Mówienie negatywnych rzeczy za plecami
 • Rozpuszczanie plotek
 • Ośmieszanie
 • Traktowanie kogoś jako choregpo psychicznie
 • Nakłanianie do poddania się badaniom psychiatrycznym
 • Wyśmiewanie niepełnosprawności
 • Wyśmiewanie porażek i błędów
 • Parodiowanie i wyśmiewanie czyichś gestów, sposobu poruszania się i mówienia
 • Słowne ataki na przekonania polityczne albo religijne
 • Wyśmiewanie narodowości
 • Naśmiewanie się z  życia osobistego
 • Zmuszanie do wykonywania poniżających prac
 • Pogardliwe traktowanie
 • Kwestionowanie czyichś decyzji
 • Nadawanie poniżających przezwisk i określeń
 • Składanie propozycji z podtekstem seksualnym

Zachowania majace na celu pogorszenie jakości życia:

 • Nie przydzielanie żadnych zadań do wykonania
 • Odbieranie zadań do wykonania
 • Przydzielanie prac nieistotnych, bezsensownych
 • Ciągłe przydzielanie nowych zadań
 • Przydzielanie zadań znacznie poniżej kwalifikacji w celu zdyskredytowania
 • Przydzielanie poniżających i obraźliwych zadań

Zachowania mające na celu szkodę na zdrowiu:

 • Zmuszanie do wykonywania obciążającej fizycznie pracy
 • Grożenie użyciem siły
 • Stosowanie nieznacznej przemocy fizycznej
 • Znęcanie się fizyczne
 • Wyrządzanie szkód na stanowisku pracy lub w domu
 • Ataki o podłożu seksualnym

Więcej na temat mobbingu Mobbing w pracy - co robić?

 

Wykorzystanie źródła:

Leymann, Heinz (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims 5(2), pp. 119-126.

http://www.antimobbing.eu/lipt.html

 

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

 

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!