Profil na LinkedIn - przerwa w karierze

Przerwa w karierze? Teraz to normalne.

Pamiętam czasy, gdy jakakolwiek przerwa w ciągłości zatrudnienia spotykała się z wielką podejrzliwością osób rekrutujących. Teraz czasy się zmieniają i podejście do tej kwestii także. Może o tym świadczyć fakt, że LinkedIn wprowadził „oficjalną” kategorię Career Break (Przerwa w karierze) jako opcję do skorzystania przy tworzeniu profilu. Więcej o profilu na LinkedIn.

Zmiana postrzegania przerwy w karierze?

Przerwa w karierze to coś całkowicie normalnego, mamy do tego prawo i dobrze jest jasno określić jej rodzaj, tak samo jak opisujemy nasze doświadczenia zawodowe. Niekoniecznie przerwa w karierze oznacza, że ktoś się uchylał od pracy. Mogły za tym stać inne ważne powody jak konieczność podjęcia obowiązków związanych z opieką nad osobami bliskimi, pragnienie podróżowania, zaangażowanie w wolontariat. Pandemia sporo zmieniła w naszym podejściu do tego typu doświadczeń, wręcz wymogła konieczność zmiany perspektywy.

Powrót na rynek pracy to szalenie ważny temat i dobrze, aby pracodawcy ułatwiali taki start kandydatom. Jeśli pracodawca oferuje program adaptacyjny dla osób powracających na rynek pracy (takie programy stają się coraz bardziej popularne w dużych firmach), wpisanie takiej przerwy w CV albo profil na LinkedIn, znacznie zwiększa nasze szanse na bycie wyszukanym i skorzystanie z takiego rozwiązania.

Opcje, które proponuje LinkedIn są bardzo ciekawe, choć pewnie nie wyczerpują rożnych możliwości w tym obszarze:

 • Żałoba
 • Zmiana kariery
 • Opieka
 • Opieka and dzieckiem (Powrót do pracy czy przerwa w karierze)
 • Roczna przerwa
 • Zwolnienie/likwidacja stanowiska
 • Zdrowie/dobrostan
 • Realizacja celu osobistego
 • Rozwój zawodowy
 • Zmiana miejsca zamieszkania
 • Emerytura
 • Podróże
 • Wolontariat

przerwa w karierze rodzaje zmianazawodowa

Profil na LinkedIn - przerwa w karierze

Jak wpisać przerwę?

W profilu na LinkedIn przy doświadczeniu mamy dwie opcje: dodać stanowisko pracy albo właśnie przerwę w karierze.

Przerwa w karierze gdzieLI zmianazawodowa

Po kliknięciu w przerwę, podajemy następujące informacje:

 • rodzaj przerwy (wybór z menu)
 • lokalizację
 • datę rozpoczęcia
 • datę zakończenia

Analogicznie jak byśmy opisywali swoje doświadczenie zawodowe.

przerwa w karierze zmianazawodowa

Przyzwyczailiśmy się, aby ukrywać w CV albo w profilu wszelkie przerwy. Ponad połowa rekrutujących menedżerów w ujęciu globalnym stwierdza, że przerwy w karierze w ostatnich latach stały się dużo bardziej powszechne niż przed pandemią, choć równocześnie 59% z nich przyznaje, że istnieje stygmatyzacja kandydatów mających w swoim CV okres bez zatrudnienia.

Warto rozważyć jakie działanie podjąć, gdy szukamy pracy, bo każdy przypadek jest inny. Ważne jest w tym nowym rozwiązaniu na LinkedIn, że zaczynamy inaczej podchodzić do linearności naszej zawodowej drogi i bardziej świadomie podkreślamy równowagę pomiędzy życiem i pracą.

A jakie jest Twoje zdanie na temat przerwy w karierze?

Zajrzyj na LinkedIn i skomentuj post na ten temat.

Zapraszam do odwiedzenia mojego profilu i zlinkowania się (w notce napisz Zmiana Zawodowa).

 

Foto: Souvik Banerjee on Unsplash 

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!