Klauzula - tak czy nie?

Nie tak dawno Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował na swojej stronie wpis ABC rekrutacji, a w nim ważne informacje na temat dozwolonych i wymaganych praktyk związanych z ochroną danych w procesach rekrutacyjnych

Oto kilka wybranych punktów:

1) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych NIE jest obecnie wymagana, chyba, że chcemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

2) pracodawca może pozyskać i przetwarzać w procesie rekrutacji następujące dane:

🔍imię (imiona) i nazwisko;

🔍data urodzenia;

🔍dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

🔍wykształcenie;

🔍kwalifikacje zawodowe;

🔍przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeśli kandydat podaje dodatkowe dane w CV, wykraczające poza powyższe, tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

3) referencje podawane przez kandydata mogą byś sprawdzane przez pracodawcę tylko po uzyskaniu zgody od kandydata.

Więcej: wpis UODO https://uodo.gov.pl/pl/138/1599

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!