Zmianazawodowa.pl na konferencji Polka XXI wieku

Na konferencji Polka XXI wieku organizowanym przez Fundacja Projekt PL, podczas panelu, miałam zaszczyt i wielką przyjemność spotkać niezwykłe kobiety, żony i mamy, a Pan premier zrobił sobie ze wszystkimi panelistkami pamiątkową fotkę.

Przysłuchiwałam się wypowiedziom wielu wspaniałych kobiet, żon i mam, prezesek, dyrektorek, posłanek, burmistrzyń, pań minister i pań profesor, ale mogłam też sama zabrać głos i opowiedzieć o zmianach zawodowych, za którymi bardzo często stoi potrzeba równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym i rodzinnym. Dziękuję za zaproszenie! To była wielka przyjemność doświadczyć kobiecej mądrości i mocy na tej konferencji 👩‍💼

Oto kilka wybranych wątków, z różnych paneli oraz spotkania Roundtable poświęconego Work Life Balance:

 • Ważne, aby kultura organizacyjna w firmach sprzyjała współpracy i wzajemnemu wsparciu kobiet
 • Praca w niepełnym wymiarze to marzenie wielu kobiet łączących wychowanie dzieci lub opiekę nad rodzicami z obowiązkami zawodowymi
 • Równowaga życie – praca na każdym etapie życia rodziny ma inne oblicze
 • Kobiety w sztuce i na pozycjach menedżerskich są najlepszą wizytówką Polski
 • Branża finansowa w niektórych obszarach zdominowana jest przez kobiety (księgowość, w połowie audyt), jednak w doradztwie finansowym, fuzjach i przejęciach przeważają mężczyźni
 • Blisko 44% stanowisk menedżerskich w Polsce zajmują kobiety – najwyższy wynik w UE
 • Różnorodność pod względem płci na pozycjach menedżerskich oraz różnice w płacach kobiet i mężczyzn to ważne wskaźniki sytuacji firmy pod kątem inwestycyjnym
 • ESG to nie tylko obowiązkowe wskaźniki dla spółek giełdowych, inne firmy także powinny monitorować dane tego typu, szczególnie S (social responsibility)
 • Przerwa w karierze jest okazją do zdobywania nowych kompetencji, które potem z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez młode mamy (lub ojców) po powrocie do pracy
 • Kobiety, które mają za sobą przerwę w karierze są dużo bardziej wydajne i zaangażowane niż inni pracownicy
 • „Polska łatwa w użyciu” to postulat, który spotkał się z wielkim aplauzem

Dobry, kobiecy czas!

Więcej na temat programu i panelistów...

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!