Czwórka Polskiego Radia o czterodniowym tygodniu pracy

W dzisiejszym poranku Czwórki Polskiego Radia można było posłuchać naszej rozmowy z Oliwią Krettek o czterodniowym tygodniu pracy. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy! TUTAJ można posłuchać tej audycji.

Rozmawiałyśmy o czterodniowym tygodniu pracy, o którym co i raz robi się głośno, głównie za sprawą kolejnych krajów i kolejnych organizacji, które podejmują takie inicjatywy. W mediach można sporo znaleźć informacji o eksperymentach związanych ze skracaniem tygodniowego czasu pracy.

Przykłady, które przytaczamy:

  • Islandia testowała czterodniowy tydzień pracy w latach 2015 – 2019. Rządowy program objął ponad 2,5 tys. pracowników i pokazał, że krótszy tydzień pracy nie oznacza spadku produktywności, a może przyczynić się do jej wzrostu. Zaobserwowano 📈 zwiększenie satysfakcji z pracy, 📉zmniejszenie odczuwanego stresu, 📉 spadek poziomu wypalenia zawodowego czy 📈 zwiększenie czasu przeznaczanego na aktywność fizyczną.
  • W Japonii krótszy tydzień pracy testowała firma Microsoft. W sierpniu 2019, kiedy odbywał się ten eksperyment, zanotowano 📈 wzrost produktywności o prawie 40%, wyliczony na podstawie wielkości sprzedaży przypadającej na jednego pracownika. Zmniejszyły się 📉 koszty związane z prowadzeniem biura, w tym o 23% mniejsze zużycie energii czy 59%-owy spadek zużycia papieru.
  • Nowa Zelandia – tu czterodniowy tydzień pracy w ostatnim roku zaczęła testować amerykańska firma Unilever i ten test jeszcze trwa. W planach jest także rządowy pilotaż czterodniowego tygodnia pracy w Hiszpanii. Projekt ma objąć od 3 - 6 tys. pracowników w 200 firmach.

Wiele firm testowało albo wprowadziło na stałe krótszy tydzień pracy. Można przeczytać o doświadczeniach firmy Buffer, australijskiej Versa, kanadyjskiej Unito, amerykańskiej Elephant Ventures. Ostatnio plany związane ze skróceniem tygodnia pracy ogłosił Kickstarter.

Krótszy tydzień pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia to szereg korzyści:
✅ mobilizacja do lepszej organizacji zadań i lepszego wykorzystania czasu,
✅ poprawa równowagi pomiędzy pracą o życiem osobistym i rodzinnym
✅ więcej czasu poświęcanego dla rodziny, na budowanie relacji, uprawianie hobby, rozwijanie zainteresowań.

Nie dla każdej branży będzie to dobre rozwiązanie, ale wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność i innowacyjność wydaje się, że dłuższy weekend może się przełożyć na wymierne efekty w pracy.

A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Zajrzyj do dyskusji i głosowania na LinkedIn.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!