Czy prosić o informację zwrotną po rozmowie kwalifikacyjnej?

"Zawsze po odbytym spotkaniu proszę o feedback, niestety, po pierwsze, trzeba o niego prosić, po drugie, nie zawsze się go otrzymuje, a po trzecie, czasem otrzymuje się nieprawdę. Nie wiem czy to wynika z braku umiejętności przekazywania negatywnych informacji przez rekruterów, czy z niechęci do robienia "krzywdy". Ja tego nie rozumiem, przecież nic nie mogę zmienić, jeżeli nie wiem co jest nie tak. Mogę rozwijać podając przykłady..." 

- to słowa jednej z czytelniczek biuletynu ZMIANA ZAWODOWA.

Feedback - ważna rzecz

Zwykle zachęcam moich klientów do proszenia o informację zwrotną po rozmowie kwalifikacyjnej. Dlatego, bo dzięki feedbackowi mamy możliwość stałego doskonalenia swoich umiejętności. Jednak otrzymanie wartościowego feedbacku od rekrutera to ciągle rzadkość.

Faktycznie, zdarza się to praktycznie tylko wtedy, gdy o taką informację poprosimy. Jednak i tak wiele osób zajmujących się rekrutacją zwyczajnie odmawia jej podania. Nie jest to bolączka wyłącznie kandydatów w Polsce, ale problem o charakterze znacznie szerszym.

Czy prosić o informację zwrotną po rozmowie kwalifikacyjnej?

Dlaczego tak trudno o feedback po rozmowie?

Rozmowa kwalifikacyjna to dla kandydata doświadczenie, które łączy się z silnymi reakcjami stresowymi, bo poddawana jest ocenie jego osoba, jego kompetencje i doświadczenia.

I w związku z tym ma on prawo wiedzieć, jak został oceniony.

Jednak z drugiej strony, osoba rekrutująca nie ma obowiązku udzielania feedbacku. Ta kwestia nie jest w żaden sposób uregulowana.

Jeśli to zrobi, to będzie to dobra wola osoby prowadzącej rekrutację.

Jak przekazać informację zwrotną, aby pomóc?

Bardzo ważny jest sposób przekazania informacji, bo jeśli ocena zostanie przekazana nieumiejętnie, może przynieść rekrutowanemu więcej krzywdy niż pożytku. Stosują się tutaj wszystkie zasady udzielania feedbacku.

W związku z odpowiedzialnością i zagrożeniami z tym związanymi, osoby zajmujące się rekrutacjami, mogą unikać przekazywania feedbacku, bo jest to dla nich niekomfortowe. Szczególnie, gdy kandydat wykazuje podstawowe braki w kulturze i higienie osobistej, ma nieodpowiedni ubiór, robi ogólne złe wrażenie, itp.

Inna rzecz, to obiektywna polityka nieudzielania informacji zwrotnej po rozmowach kwalifikacyjnych, stosowana przez niektóre firmy. Czasem łączy się to z przykrymi doświadczeniami agresywnych reakcji odrzuconych kandydatów albo wręcz działaniami o charakterze "odwetowym" szkodzącymi firmie.

Brak informacji zwrotnej wynikać może także zwyczajnie z braku czasu i dużej liczby osób objętych procesem selekcji.

Apel do rekrutujących: udzielajmy feedbacku

Te wszystkie powody jednak nie zwalniają menedżerów odpowiedzialnych za rekrutacje od dbania o kandydatów tak samo jak o klientów (lub potencjalnych klientów) firmy.

Każda rozmowa kwalifikacyjna jest okazją do budowania wizerunku pracodawcy lub firmy pośredniczącej w rekrutacji.

Osobom poszukującym nowej pracy i biorącym udział w rozmowach kwalifikacyjnych pozostaje wytrwale prosić o informacje zwrotne i każdą sytuację bycia odrzuconym, traktować jak szansę nauczenia się o sobie czegoś nowego

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!