Jak znaleźć pracę zdalną?

Przedłużający się okres pandemii sprawia, że wiele firm przeszło w tryb pracy zdalnej nawet, gdy do tej pory pracowało w tradycyjnych biurach. Wszechobecność pracy zdalnej wpływa także na proces poszukiwania nowego zatrudnienia. Potrzebujemy szukać pracy w sposób zdalny, jak również pokazać pracodawcy, że pracę zdalną możemy z powodzeniem wykonywać, jeśli jest ona naszym celem. Dziś o tym, o czym pamiętać, gdy chcemy znaleźć pracę zdalną.

Przeanalizuj swoje doświadczenia pod kątem umiejętności pracy zdalnej

Oprócz kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ważne jest, aby pokazać pracodawcy swoje faktyczne doświadczenie w pracy zdalnej.

Pracodawca może szukać następujących kompetencji:

 • doświadczenie w pracy zdalnej, stałej lub okresowej, współpracy z oddziałami zamiejscowymi, a także w pracy podczas wszelkich wyjazdów, dłuższych nieobecności w biurze, itp.
 • zdolność komunikacji ustnej i pisemnej oraz znajomość języka angielskiego, jeśli firma ma zasięg globalny
 • łatwość w posługiwaniu się narzędziami ułatwiającymi pracę zdalną, w tym:
  • serwisów udostępniania plików, np. Google Drive, Dropbox lub innych
  • oprogramowania do przesyłania szybkich wiadomości i czatów, np. Slack lub innych
  • korzystanie z narzędzi do współpracy i zarządzania projektami, np. Trello, Asana, Microsoft Teams lub innych
  • znajomość oprogramowania do wideo i telekonferencji, np. Webex, Skype, Zoom, ClickMeeting lub innych
 • umiejętność rozwiązywania problemów natury technicznej związanych z tymi narzędziami
 • samodzielność i wewnętrzna motywacja
 • zdolność koncentracji uwagi i nastawienie na cel
 • dobra organizacja pracy własnej
 • uczciwość i odpowiedzialność

Słowa kluczowe oraz dowody na posiadanie kompetencji

W CV oraz na profilu LinkedIn warto umieścić adekwatne słowa kluczowe związane z pracą zdalną (remote work, telecomuting, praca zdalna oraz nazwy stosowanych narzędzi) oraz dowody na posiadanie powyższych kompetencji. Jakiego rodzaju doświadczenia z Twojej pracy lub spoza niej, mogą być dowodem na posiadanie tych kompetencji?

Aktywność na LinkedIn

Wszelka aktywność na LinkedIn, szczególnie ta polegająca na komentowaniu i publikowaniu postów pomaga w zademonstrowaniu pracodawcy kompetencji do pracy zdalnej. Więcej na ten temat Jak zmienić pracę z LinkedIn

Docieranie do firm, które oferują pracę zdalną

Oprócz firm z branży IT, które najczęściej pracują w formule zdalnej, bardzo rozległe możliwości stwarza także branża e-commerce. Bierzmy pod uwagę nie tylko odpowiadanie na ogłoszenia, ale także samodzielne docieranie do pracodawców. Oczywiście w sposób zdalny. Więcej Niestandardowe sposoby na pracę - dotarcie bezpośrednie.

A jaki krok w kierunku pracy zdalnej dziś podejmiesz?

 

Wykorzystane źródła:

https://www.job-hunt.org/coronavirus/remote-job-search.shtml

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!