Turkusowe klimaty w zarządzaniu

Gdy po raz pierwszy przeczytałam o firmie zarządzanej w sposób "turkusowy" pomyślałam, że to miejsce wymarzone dla mnie. Nie tylko dlatego, że lubię ten kolor (co widać na mojej stronie:) Na to czekałam w zarządzaniu i cieszę się, że nowa era właśnie nadchodzi.

Hierarchiczne modele zarządzania sprawiają, że pracownik może czuć się trybikiem w maszynie. Era koloru niebiesko-zielonego czyli turkusu to odpowiedź na lęk przed decyzjami, podział na lepszych i gorszych w piramidzie organizacyjnej, rozrost biurokracji i ego kadry zarządzającej, ucieczkę przed podejmowaniem odpowiedzialności i brak zaangażowania w pracę u dużej części pracowników.

W filozofii Turkusu ostatecznym celem naszego życia nie jest odniesienie sukcesu albo bycie kochanym, ale życie swoją autentyczną tożsamością, w zgodzie ze sobą, z własnym obdarowaniem i powołaniem, w służbie ludziom. Laloux w swojej bestsellerowej książce "Pracować inaczej" (Studio Emka, 2016) pisze o życiu jako o podróży wgłąb naszej prawdziwej natury. Ta podróż wymaga stanięcia w prawdzie przed sobą, takimi jakimi jesteśmy naprawdę, zaakceptowania siebie ze wszystkimi ograniczeniami i słabościami. "Życie nie prosi nas, abyśmy stali się kimś innym od tego, co już zostało w nas zasiane." Mamy koncentrować się na tym, co w ludziach piękne, co jest ich potencjałem i siłą. Pracownicy "nie są problemem, który czeka na rozwiązanie, ale potencjałem czekającym na rozwój."

W podejmowaniu decyzji, w nowym nurcie, potrzebujemy dopuścić do siebie zarówno racjonalność, jak i intuicję, korzystać z emocji jako naturalnej wskazówki naszych najgłębszych potrzeb, a także dopuszczać w myśleniu paradoksy. W relacjach pojawia się potrzeba uwolnienia od osądzania, koncentracji na słuchaniu i pomaganiu innym w odkryciu swojego własnego głosu.

Okazuje się, że na świecie i także w Polsce sporo organizacji rozpoczęło turkusowy eksperyment z dobrym biznesowym wynikiem.

Co łączy w sobie turkus?

1. Samozarządzanie jest absolutnym filarem numer 1. Firmy tworzą żywe organizmy, w których pracownicy skupieni są w samodzielnie zarządzających się zespołach, bez struktur hierarchicznych ani kontroli odgórnej. Przyjęcie odpowiedzialności za organizację i za indywidualne zobowiązania wiąże się się z pełnym dostępem do informacji biznesowych dla każdego w firmie. Decyzje podejmowane są przez zespół nie na zasadzie konsensusu, ale poprzez grupowe konsultacje. Bardzo ważne staje się ograniczenie do minimum stanowisk sztabowych i umiejscowienie zespołów możliwie jak najbliżej klienta. W zespołach role są podzielone według indywidualnych kompetencji i doświadczenia, z zachowaniem idei odwróconego delegowania, gdzie zespoły samodzielnie decydują, które sprawy chcą przekazać do góry. Założeniem wstępnym jest dobra wola drugiej osoby i zaufanie do niej, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej.

2. Człowiek w pełni. Ludzie w organizacji wnoszą w nią całych siebie, całą swoją zawodową tożsamość, talenty i powołanie. W miejscu pracy uwzględniany jest zarówno aspekt intelektualny, fizyczny, jak również emocje, intuicja i duchowość człowieka. W organizacji Turkusu zamiast równowagi praca-życie mówi się o doświadczaniu życia w całej pełni, gdzie praca, jest integralną jego częścią. Bezpieczne i troskliwe środowisko oznacza dopuszczenie niepowodzeń jako ważnych etapów na drodze do celu, przyjęcie postawy ciągłego uczenia się i korzystanie z mądrości płynących z porażek.  To także otwartość w radzeniu sobie z konfliktami, korzystanie z informacji zwrotnej na drodze rozwoju, postawa szacunku wobec siebie i innych, a także konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

3. Cel istnienia. Każda organizacja ma pewien zbiorowy cel istnienia, kierunek, w którym ma podążać. Rolą wszystkich zatrudnionych jest rozpoznawanie tego kierunku, jak również odkrywanie swojego indywidualnego powołania i jego współbrzmienia z celem firmy.

Myślę, że wiele osób, które myśli o zmianie zawodowej, które narzeka za bezduszność środowiska pracy, które poszukuje swojej osobistej misji życiowej i sensu w pracy, może znaleźć w koncepcji organizacji Turkusu inspirujące wątki. To być może zaproszenie do poszukiwania Turkusowego pracodawcy albo wezwanie do zakładania własnej firmy w duchu niebiesko-zielonym. Czy jesteś na to gotowy?

 Zapraszam do podzielenia się swoimi refleksjami na fb/ZmianaZawodowa/

Wykorzystane źródła:

F. Laloux "Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem ludzkiej świadomości", Studio EMKA, 2016.

http://www.uwazamrze.pl/artykul/1123417/turkusowe-firmy-przyszlosci

http://innpoland.pl/127905,wszyscy-bedziemy-turkusowi-nowy-paradygmat-zarzadzania-w-firmie-przyszlosci

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!