Awans zawodowy - jak zostać liderem?

Tematy przygotowania do awansu, odkrywania potencjału menedżerskiego, gotowości do bycia liderem przewijają się w prowadzonych przeze mnie projektach coachingowych dość często. Czy nadaję się na menedżera? Czy mogę wyżej awansować? Jakie są moje mocne i słabe strony? Jak mam pokierować swoją dalszą ścieżką zawodową? Czy zmienić pracę czy zostać w obecnej firmie? To tylko niektóre z pytań, które słyszę. Bardzo jest ważne nasze nastawienie  i przyjrzenie się sprawom, które zależą od nas samych, na które mamy wpływ.

Jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi borykają się organizacje to znalezienie w swoich szeregach talentów, tak zwanych "high potentials", osób, które mogą w przyszłości zostać liderami na najwyższych pozycjach. U tych, którzy w różnego rodzaju testach i kwalifikacjach wypadną słabo, może pojawić się frustracja i brak wiary we własne możliwości. Takich przykładów z pracy coachingowej znam całkiem sporo. Czasem to bezpośredni przełożony jest tym, który podcina nam skrzydła. Twierdzi, że przejrzał nas na wylot i nie widzi dla nas perspektyw na wyższych poziomach struktury organizacyjnej. Albo odwrotnie, obiecują awans, ale ciągle nie ma wolnych wakatów albo ktoś inny w danym momencie okazuje się lepiej pasować do nowego projektu, zadania czy nowej roli.

Czy jestem gotowy do awansu?

Co możemy zrobić w każdej z tych sytuacji? W coachingu staramy się przede wszystkim skoncentrować na tym, na co mamy wpływ, co zależy od nas.

1. Po pierwsze motywacja.

Jeśli czytasz ten tekst, jest to temat prawdopodobnie w jakiś sposób ważny dla Ciebie. Warto wobec tego zadać sobie kilka pytań i lepiej poznać siebie. 

Co w awansowaniu / byciu liderem jest dla Ciebie ważne?

Czy naprawdę chcesz awansować, być liderem, mistrzem, menedżerem... (tu wstaw odpowiednie dla siebie określenie)? Po co? Jaki rezultat przez to osiągniesz?

Czy jesteś gotowy do przyjęcia w pracy większej odpowiedzialności, która wiąże się z rolą kierowniczą?

Czy jesteś świadomy ograniczeń i trudności, które wiążą się z pracą kierownika?

Czy będę dobrym szefem?

2. Twoje kompetencje.

Skąd wiesz, że będziesz dobrym liderem (menadżerem, kierownikiem, dyrektorem, itp.)?

Co to znaczy dobry szef?

Jakie są Twoje mocne i słabe strony jako lidera? Może potrzebujesz skorzystać z jakiegoś narzędzia diagnostycznego lub przejść przez coaching kariery?

Czy miałeś okazję prowadzić innych do jakiegoś celu? Jeśli nie w pracy, to może w życiu prywatnym, w organizacji, do której należysz, klubie, stowarzyszeniu, na studiach, w szkole, itp.? Czy byłeś wybierany jako lider, zastępowy, przewodniczący klasy, reprezentant jakiejś grupy?

Jeśli masz już na swoim koncie doświadczenia menedżerskie, to co o Tobie mogą powiedzieć Twoi podwładni i współpracownicy?

Co potrzebujesz w sobie rozwinąć, nad czym pracować, aby lepiej prowadzić innych do celu? Nawet jeśli jest to tylko rola lidera poza pracą?

Jeśli chcesz awansować, to jakie konkretne kompetencje lub cele potrzebujesz zdobyć, aby uzyskać promocję?

Czy prowadzisz zapis swoich zawodowych oraz pozazawodowych dokonań i stale aktualizujesz swoje cv?

Czy czujesz się odpowiedzialny za firmę, w któej pracujesz? Jak postrzegasz swój wkład w jej wyniki?

Jaka jest Twoja świadomość samego siebie?

Jak szerokie są Twoje myślowe horyzonty?  

Jakie są moje doświadczenia związane z kierowaniem ludźmi?

 • Czy potrafisz jasno wytyczać cele, sobie i innym?
 • Czy potrafisz przyjąć perspektywę innej osoby, popatrzeć na problem od innej strony?
 • Czy potrafisz skutecznie motywować siebie i innych do realizacji celu?
 • Czy potrafisz zauważyć u siebie to, co robisz dobrze, i to samo - u innych? Czy potrafisz pochwalić kogoś?
 • Czy potrafisz się dzielić pracą z innymi, delegować zadania?
 • Czy potrafisz zaufać współpracownikom i nie kontrolować ich każdego kroku?
 • Czy potrafisz zachować obiektywizm, uczciwość oraz bezpośredni kontakt w sytuacji konfrontacji z drugą osobą?
 • Czy potrafisz przewidywać konsekwencje i proaktywnie wychodzić z inicjatywą?
 • Czy potrafisz jasno komunikować się z innymi?
 • Czy jesteś odważny i potrafisz podejmować wyważone ryzyko?
 • Czy masz łatwość z podejmowaniem decyzji?
 • Czy potrafisz szybko reagować na zmiany?
 • Czy jesteś nastawiony na stałe doskonalenie samego siebie? Jak postrzegasz swoje oczekiwania wobec innych?

Awans zawodowy - jak zostać liderem?

3. Networking czyli troska o relacje.

Umiejętność nawiązywania relacji to jedna z kluczowych cech przydatnych dobremu przywódcy.

Jaki jest Twój network? Kto jest wokół Ciebie? Z kim współpracujesz? Z kim nadajesz na tej samej fali? Komu pomogłeś?

Z kim utrzymujesz silne więzi? W pracy? Poza pracą?

Na kogo możesz liczyć, gdybyś w tym momencie został zwolniony? Często dopiero sytuacja utraty pracy jest papierkiem lakmusowym prawdziwości przyjaźni i relacji z innymi. (Networking a poszukiwanie pracy.)

4. Twój wizerunek w otoczeniu.

Jaką jesteś marką w swoim środowisku? Gdybyś miał określić siebie marką samochodu, to jaką marką byś był? Co to mówi o Tobie? Do jakiego zwierzęcia Ci najbliżej?

Jakie są Twoje najważniejsze osiągnięcia, o których wiedzą inni? Jaki inni postrzegają Twój wkład w dokonania firmy? Co wie o Tobie Twój szef? Czy to jest prawdziwy obraz Twojej osoby?

Są osoby, które nieustannie prowadzą automarketing i to one są częściej awansowane. Czasem z tej prostej przyczyny, że są bardziej widoczne w organizacji. Co możesz zrobić, aby Twoje dokonania były znane na szerszym polu? (Personal branding w internecie.) Na co masz wpływ? Jakie działania możesz podjąć? Z kim rozmawiać? Gdzie wewnątrz organizacji możesz szukać wsparcia? (Jak zarządzać swoją karierą?)

Jakie jeszcze inne pytania sobie stawiasz? Do kogo możesz się zwrócić po pomoc?

O tym, co potrzeba wiedzieć o roli menedżera i jak się do niej przygotować, możesz dowiedzieć się z webinaru "Ja = menedżer? Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o byciu menedżerem i jak się do tego przygotować".

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!