Coach kariery - 4 powody, aby zwrócić się po pomoc

Coaching kariery jako profesja zadomowił się na dobre na naszym rynku pracy. Jest przykładem zawodu, który kiedyś nie istniał, a pojawił się wraz z rozwojem coachingu w końcówce lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtego momentu przeżywa swój rozkwit. Ostatni czas związany z pandemią i wojną w Ukrainie skłania wiele osób do redefiniowania swojej zawodowej satysfakcji. Pojawiły się takie ogólnoświatowe zjawiska jak wielka rezygnacja (Great Resignation) czy ciche odchodzenie (Quiet Quitting). Coraz częściej pytamy sami siebie, czy jesteśmy na właściwej ścieżce, czy to, co robimy, naprawdę ma dla nas sens, czy jest warte naszego wysiłku i czasu. Odpowiedzią na te pytania i kluczem do osiągnięcia nowego wymiaru rozwoju zawodowego może być wsparcie coacha kariery.

Pamiętam czasy, gdy osoba zatrudniona nie miała do kogo się zwrócić z problemem związanym z karierą. To był mój wielki problem i pewnie w jakiejś mierze zaważył na moich zawodowych wyborach. Więcej o tym - Moje dlaczego. W tym artykule przedstawiam główne zagadnienia związane ze wsparciem, które możemy otrzymać ze strony coacha kariery.

Coaching kariery - co to?

Coaching kariery jest częścią wspólną pomiędzy coachingiem a planowaniem i  zarządzaniem karierą. Jego celem jest pomoc ludziom w osiągnięciu satysfakcji z pracy i kariery. Jest to interaktywny i ukierunkowany proces, który pomaga jednostkom w odkrywaniu i osiąganiu ich celów zawodowych. Więcej o definicji coachingu kariery

Coaching kariery może być pomocny zarówno dla osób indywidualnych planujących następny etap rozwoju na drodze zawodowej jak również dla organizacji, które chcą wzmocnić potencjał swojej kadry.

Coach kariery – w czym pomaga?

Każda ścieżka kariery jest niepowtarzalna i unikatowa. Nie ma dwóch takich samych, tak samo jak nie ma dwóch identycznych odcisków palców. Z tego względu wsparcie coacha kariery ma bardzo osobisty charakter i każdorazowo jest dopasowane do potrzeb konkretnej osoby.

Coach kariery może być wsparciem w:

 • planowaniu następnego etapu na drodze zawodowej
 • określaniu kierunku rozwoju i celów związanych z karierą
 • projektowaniu i wdrażaniu zmiany zawodowej
 • podejmowaniu decyzji związanych z pracą i równowagą pomiędzy pracą z życiem osobistym
 • diagnozowaniu mocnych stron, umiejętności, zainteresowań, wartości, motywatorów i innych czynników mających wpływ na naszą zawodową satysfakcję
 • doskonaleniu umiejętności zarządzania rozmową kwalifikacyjną (może obejmować symulację interview oraz wskazywać obszary do rozwoju w tym obszarze)
 • wspierać w budowaniu i zarządzaniu marką osobistą
 • rozwijaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy (w takich sytuacjach coach kariery staje się towarzyszem w procesie poszukiwania nowej pracy)
 • planowaniu rozwoju zawodowego w nowej roli
 • przygotowaniu do awansu zawodowego i przejścia na nowe stanowisko
 • określeniu przeszkód i blokad wpływających na rozwój zawodowy
 • odkrywaniu misji życiowej i zawodowej
 • powrocie na rynek po przerwie związanej np. z opieką nad dzieckiem lub dziećmi.

Coach kariery, który pracuje wewnątrz organizacji może dodatkowo oprócz wspierania w wyżej wymienionych obszarach, także:

 • Doradzić pracownikowi optymalny kierunek rozwoju wewnątrz organizacji
 • Zaplanować indywidualną ścieżkę rozwoju i awansu
 • Uczyć networkingu w ramach organizacji – jednej z kluczowych kompetencji w zarządzaniu karierą
 • Mobilizować do poszukiwania wewnętrznej motywacji w ramach aktualnie wykonywanej pracy i tym samym stymulować większą produktywność w ramach zespołów.
 • Wspierać kulturę empowermentu i budowania wellbeingu (dobrostanu) wśród zatrudnionych.

Kto może skorzystać ze wsparcia coacha kariery?

W dzisiejszych czasach szybkich zmian na rynku pracy coach kariery może pomóc praktycznie każdemu.

Największą korzyść z takiej współpracy będzie miała osoba, która:

 • potrafi korzystać z pomocy innych
 • ma potrzebę lepszego poznawania siebie
 • dla której ważny jest rozwój własnego potencjału oraz praca w zgodzie ze sobą.

Na każdym etapie rozwoju kariery, od uczelni wyższej aż do emerytury, coaching kariery może okazać się kluczowym narzędziem.

Coach kariery - 4 powody, aby zwrócić się po pomoc

Kiedy sięgnąć po pomoc coacha kariery?

Czujesz, że nie jesteś sam_ w stanie sobie poradzić

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Wielka rezygnacja, ciche odchodzenie, szerzące się zjawisko wypalenia zawodowego to wszystko problemy ostatnich lat. Nie musimy być w nich sami. Ważne, aby w odpowiednim czasie sięgnąć po pomoc. Coach kariery, psycholog, psychoterapeuta, czy lekarz – psychiatra to wszystko osoby, które w zależności od stopnia zaawansowania problemu, są do Twojej dyspozycji.

Czujesz, że tracisz czas wykonując pracę, która nie daje Ci satysfakcji, nie czujesz się w niej dobry ani kompetentny

Nigdy nie jest za późno na zmianę w karierze. Rynek pracy dobitnie nam to komunikuje. Musimy się przyzwyczaić do zmian na drodze zawodowej, bo zmiana jest po prostu wpisana w naszą rzeczywistość. Coach kariery może pomóc Ci w określeniu mocnych stron oraz obszarów Twojego największego potencjału, aby zgodnie z nimi zaprojektować następny etap na drodze zawodowej.

Szukasz lepszej równowagi pomiędzy pracą i resztą życia, chcesz zadbać o swój dobrostan i zdrowie w pracy

Równowaga pomiędzy pracą a życiem, obecnie ujmowana jako umiejętna integracja obu tych sfer, a także satysfakcja związana z pracą i postrzeganie zawodowych zadań jako źródła sensu i celu to ważne czynniki decydujące o naszym szczęściu i zadowoleniu z życia. Coach kariery może wesprzeć Cię w jasnym określeniu Twoich wartości i zadbaniu o równowagę oraz integrację pracy i innych obszarów życia.

Pragniesz lepszego wykorzystania Twojego potencjału, awansu i rozwoju w nowych rolach

Sukces zawodowy może mieć różne oblicza. Rozumienie czym jest dla Ciebie kariera i jakie mogą być jej modele, pomaga w zaplanowaniu drogi zawodowej. Coach kariery może towarzyszyć Ci w odkrywaniu kariery najbardziej dopasowanej do tego, kim jesteś, co jest dla Ciebie ważne i co Cię motywuje, a potem określeniu najlepszej strategii osiągnięcia Twojego celu.

Coach kariery a inne role pomocowe - czym się wyróżnia?

W wielu obszarach kompetencje coacha kariery i na przykład doradcy zawodowego mogą się zazębiać. To dotyczy na przykład pomocy w opracowaniu CV, profilu na LinkedIn, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej albo negocjacji wynagrodzenia. To, co wyróżnia coacha kariery to szeroka perspektywa. Rolą coacha kariery jest wspieranie Cię w realizacji Twojego celu. Patrzy on jednak nie tylko na cel, który masz przed sobą, ale także na Twój rozwój jako osoby. Jest do Twojej dyspozycji. Oferuje zindywidualizowane podejście, dopasowane do Twoich potrzeb. Kibicuje Ci i motywuje do podejmowania działania.

Jakie są korzyści?

Coach kariery może pomóc w zyskaniu klarowności odnośnie najlepszego zawodowego dopasowania. W związku z tym, że coach kariery pomaga odkryć ukryte talenty, mocne strony, umiejętności, zainteresowania, wartości, motywatory, misję życiową, to cel zawodowy osadzony na takiej podstawie może prowadzić do większej satysfakcji i poczucia spełnienia.

Poszukiwanie pracy zgodnie z przemyślaną i opracowaną wspólnie z coachem kariery, strategią daje większe szanse na szybsze dojście do celu.

W toku procesu coachingu kariery masz okazję rozwijać swoje umiejętności w różnych obszarach: w networkingu, komunikacji, radzeniu sobie ze stresem, planowaniu strategicznym i operacyjnym, monitorowaniu postępów, zarządzaniu karierą, zarządzaniu rozmową kwalifikacyjną, marką osobistą czy zarządzaniu zmianą.

Naturalną korzyścią, którą daje współpraca z coachem kariery jest także budowanie samoświadomości i wzmacnianie pewności siebie. 

Na czym polega współpraca z coachem kariery?

Coach kariery najczęściej pracuje z klientami indywidualnie 1 na 1, w formule zdalnej lub stacjonarnej. Proces może być złożony z kilku lub kilkunastu sesji. Wszystko jest uzależnione od potrzeb i celu klienta, a także specjalizacji i programu oferowanego przez coacha kariery. Przykładowo w ZmianaZawodowa.pl sesje odbywają się najczęściej w odstępach dwutygodniowych, a programy zawierają od 2 do 10 sesji.

Pierwsze spotkanie ma zwykle rozpoznawczy charakter. Służy określeniu potrzeb klienta i zaplanowaniu dalszego procesu. W coachingu kluczowa jest relacja pomiędzy coachem a coachee (Klientem). W coachingu kariery – także. W związku z tym pierwsze spotkanie ma pomóc w podjęciu przez obie strony decyzji o wspólnej pracy.

Na początku współpracy coach kariery pomaga rozpoznać Klientowi jego cele i ustala oczekiwania Klienta odnośnie procesu. Omawiane się także zasady wspólnej pracy.

Elementem procesu coachingowego mogą być narzędzia profilujące, ćwiczenia, lektury i inne pomoce. W trakcie spotkań coach kariery podsumowuje podjęte przez klienta działania, zauważa postępy, dzieli się feedbackiem, a także wspiera w planowaniu kolejnych kroków.

Co jest ważne we współpracy z coachem kariery?

Otwartość

Im więcej coach kariery będzie wiedział o Tobie, szczególnie o Twojej dotychczasowej drodze, o Twoich wątpliwościach, tęsknotach i pragnieniach związanych z pracą, tym lepiej będzie mógł Ci pomóc. Ważne, aby zadawać wszelkie pytania związane z procesem, jakie pojawią się w Twojej głowie, nawet jeśli wydaje Ci się, że coś jest mało ważne albo wręcz „głupie”. Od tego jak otwarta i silna będzie relacja pomiędzy coachem kariery a Klientem, zależy powodzenie współpracy.

Gotowość do pracy

Coach kariery towarzyszy Ci w procesie zmiany zawodowej albo poszukiwania nowej pracy, ale nie wykonuje tego zadania za Ciebie. To Ty jesteś głównym bohaterem, bez którego ta historia nie zaistnieje!

Bycie odpowiedzialnym

Na początku współpracy określacie sobie zasady współpracy i zakres odpowiedzialności. Klient zwykle odpowiada za realizację uzgodnionych zadań domowych i przygotowanie do sesji. W ZmianaZawodowa.pl odpowiedzialność Klienta polega między innymi na odsyłaniu na czas wypełnionych materiałów pomiędzy spotkaniami.

Zaufanie

Bez zaufania żadna relacja coachingowa nie ma racji bytu. Jeśli czujesz, że coach kariery nie budzi Twojego zaufania, wybierz inną osobę! W ZmianaZawodowa.pl wierzymy, że to Klient jest ekspertem od siebie i swojego życia. Nikt nie zna Cię lepiej niż Ty sam_! Celem dobrego coacha kariery jest wzmacnianie Klienta w  tym poczuciu.

Nastawienie na uczenie się

Coaching to proces dokonywania wglądu, wyciągania wniosków i uczenia się. Bardzo ważny jest czas pomiędzy spotkaniami. To wtedy pojawia się refleksja i dokonują się zmiany. Proces zmiany może zachodzić skokowo. Możliwy jest kryzys w trakcie, chęć powrotu do stanu poprzedniego, co jest naturalną tendencją u człowieka. Wtedy nie warto podejmować pochopnych decyzji, ale przyjrzeć się opcjom, jakie mamy przed sobą i zastanowić się nad tym, czego uczy nas to doświadczenie. W trakcie pracy nad realizacją celów może się zdarzyć, że coś się nie uda. Porażki są każdorazowo źródłem bezcennej nauki na drodze rozwoju osobistego. Warto cieszyć się z sukcesów, ale także świętować porażki.

Klient coachingu kariery nie tylko zyskuje konkretne umiejętności i strategie, ale także zdobywa narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami zawodowymi. To inwestycja w rozwój osobisty i profesjonalny, która przynosi trwałe korzyści.

Pozwól sobie na odkrycie nowego wymiaru rozwoju z pomocą coacha kariery - może to być dokładnie to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele zawodowe.

 

Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

Wykorzystane źródła:

Materiały własne zmianazawodowa.pl – listwprowadzajacy.pdf

https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2022/01/11/why-2022-is-the-year-you-should-hire-a-coach/

https://www.betterup.com/blog/what-is-career-coaching

https://www.deel.com/blog/what-is-a-career-coach

https://leaders.com/articles/leadership/career-coach

https://chat.openai.com

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!