MBTI czyli jak rozwijamy się w toku życia ?

Jedną z moich dużych inspiracji na drodze rozwoju osobistego był kurs certyfikacyjny MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). MBTI to narzędzie służące do odkrywania naszych preferencji osobowościowych,  z długą historią, bardzo popularne na świecie. Ma ono wiele różnych zastosowań, między innymi ułatwia projektowanie ścieżki kariery, optymalnie dopasowanej do tego, jacy jesteśmy i do czego zostaliśmy stworzeni. 

MBTI - sposób na poznanie siebie

W podejściu MBTI najbardziej cenię uznanie faktu, że prawda o nas leży w nas samych. To my sami jesteśmy tą instancją, która może zakwestionować wyniki raportu, jeśli czujemy, że nie pokazuje on całej prawdy. A więc nikt z zewnątrz, nawet najlepszy ekspert, nie jest w stanie z całą pewnością stwierdzić, jakie są nasze naturalne preferencje psychologiczne [jedynym tutaj wyjątkiem może być tylko nasz Stwórca]. Kwestionariusz może być dla nas tylko wskazówką, ale nigdy - wyrocznią. Wszystko polega na poszukiwaniu powtarzających się wątków, pochodzących z różnych źródeł i przyglądaniu się swoim reakcjom w odmiennych sytuacjach.

Okazuje się, że w ciągu całego życia nieustannie siebie odkrywamy i zaskakujemy, jeśli tylko jesteśmy w łączności z samym sobą, podążamy za tym, co nas interesuje, pasjonuje, co kochamy. Jeśli jakaś diagnoza czy raport zaczyna ograniczać nas w myśleniu o sobie i jeśli to uda się nam wychwycić, to znak, że potrzebujemy zwiększyć dystans i przyjrzeć się jeszcze raz sobie.  Jesteśmy wezwani do tego, aby odkrywać i przekraczać siebie - nieustannie rozwijać się jako ludzie. "Początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie" - powiedział pięknie jeden z ojców pustyni, Ewagriusz z Pontu, który żył w IV wieku. 

MBTI czyli jak rozwijamy się w toku życia?

Bardzo często zauważamy, że w środku życia zmieniają się nam zainteresowania, dotychczasowy styl życia przestaje nam wystarczać, poszukujemy czegoś nowego. Często mówimy wręcz o kryzysie wieku średniego. Najczęściej dotyczy to sposobu spędzania czasu wolnego, bo wtedy możemy swobodnie podążać za tym czego naprawdę pragniemy. Nie ma tu oczywiście sztywnych zasad, ale przyjrzenie się, jaką naturę mają nasze zainteresowania w toku życia, czemu częściej chcemy poświęcać uwagę, może pomóc nam lepiej rozumieć siebie i bardziej świadomie dokonywać wyborów, także w kwestiach zawodowych.

MBTI funkcje - jak je rozwijać?

MBTI pomaga w prosty sposób uważniej przyjrzeć się naszemu rozwojowi w czterech głównych obszarach. Jeden z nich, tak zwana funkcja dominująca, rozwijany od najmłodszych lat, drugi - tak zwana funkcja pomocnicza, także ujawnia się w młodości. Natomiast trzeci i czwarty pojawiają się zwykle już w dojrzałym życiu. W przejrzysty sposób piszą na ten temat Paul Tieger i Barbara Barron-Tieger w książce "Rób to, do czego jesteś stworzony" (Studio EMKA, 2005).

S czy N?

1) Jednym z tych czterech obszarów jest poznanie - skupianie się na chwili obecnej, koncentrowanie uwagi na informacjach pochodzących z pięciu zmysłów, brzmieniu, smakowaniu, zapachu, wyglądzie, wrażeniach dotykowych, doświadczanie realiów życia, zainteresowanie faktami i szczegółami.

Funkcję poznania zazwyczaj rozwijamy, gdy interesujemy się takimi dziedzinami jak gotowanie, majsterkowanie, ogrodnictwo, sport, sztuki plastyczne, słuchanie muzyki i granie na instrumencie, turystyka, zainteresowanie liczbami i szczegółami.

2) Kolejny to intuicja - otwieranie się na zmiany i postrzeganie spraw w nowy sposób.

Funkcję intuicji najczęściej rozwijamy, gdy wykazujemy zainteresowanie ukrytymi znaczeniami, symboliką, sensem życia i sprawami duchowymi, gdy rozwijamy wyobraźnię i koncentrujemy się na całym obrazie oraz powiązaniach pomiędzy ludźmi lub rzeczami.

Zainteresowania związane z intuicją mogą dotyczyć religii, projektowania, długoterminowego planowania, wszelkiego rodzaju twórczości, tworzenie sztuki, komponowanie muzyki, twórcze pisanie, a także prowadzenie badań, rozwiązywanie problemów, burze mózgów, uczenie się nowych rzeczy , poznawanie nowych kultur. 

W moim przypadku o rozwijaniu tej funkcji świadczy zainteresowanie duchowością i religią, uczenie się nowych rzeczy - jakiś czas temu uczyłam się wraz z córką grać na skrzypcach (tu daje o sobie znać także funkcja poznania), w pracy pasjonuje mnie wspieranie osob, które planują zmiany, generowanie różnych pomysłów i twórczych rozwiązań oraz wykraczanie poza schematy.

T czy F?

3) Trzeci obszar to myślenie - nabieranie obiektywizmu w podejściu do danych. 

Nowe postawy związane z rozwijaniem funkcji myślenia mogą dotyczyć większego krytycyzmu w ocenie ludzi i rzeczy, koncentrację na zasadach sprawiedliwości i równości, wzrost zainteresowania skutecznością i kompetencjami, a także większą świadomość logicznych konsekwencji działań oraz mechanizmów przyczynowo-skutkowych.

Zainteresowania wskazujące na rozwój funkcji myślenia wiążą się z grami strategicznymi, udziałem w debatach, działaniami na rzecz większej świadomości praw różnych grup, np. konsumentów, obywateli, członków społeczności lokalnych, a także polityką, negocjacjami, dążeniem do konsekwencji i logiki w działaniu.

4) Czwarty obszar to odczuwanie - dotyczy świadomości, jak dane działanie wpływa na innych i może oznaczać w podejmowaniu decyzji przyjęcie bardziej "ludzkich" kryteriów związanych z tym, co jest ważne dla nas i dla innych.

Rozwijając tę funkcję zapewniamy ludziom większe emocjonalne wsparcie, okazujemy innym troskę, pielęgnujemy przyjaźnie, dzielimy się osobistymi odczuciami, częściej słuchamy i doceniamy wkład innych osób.

Nowe zainteresowania to często odnawianie związków z innymi, inicjowanie lub uczestnictwo w różnych spotkaniach i zjazdach, doradzanie innym na podstawie własnego doświadczenia, prace społeczne, udział w terapii albo coachingu, pisanie tekstów osobistych, wyrażanie wdzięczności i pochwał.

Poznaj swój typ preferencji

Każdy z nas rodzi się z pewnymi naturalnymi preferencjami, określone zachowania przychodzą nam łatwiej niż innym ludziom. Dobrze jest, gdy te nasze główne preferencje możemy rozwijać od wczesnego dzieciństwa. Zwykle możemy stwierdzić, która z tych czterech funkcji, zarysowanych powyżej, dominowała w naszym życiu w dzieciństwie, co pojawiło się we wczesnej młodości, a co rozwija się potem, w wieku dojrzałym albo przed emeryturą. Im bardziej zrównoważony jest nasz rozwój we wszystkich obszarach, tym lepiej dla nas. Pomocny w określeniu naszego preferowanego typu może być wskaźnik MBTI®. Czasem naturalny rozwój jest zaburzony, na przykład wtedy, gdy nasi rodzice lub nauczyciele zbyt słabo wzmacniali nasze naturalne talenty lub wpływali na wybór drogi zawodowej niezgodnej z tym co sami preferujemy. Możemy poddawać się także innym wpływom, trendom kulturowym, modom, opinii znajomych, itp. i zaprzeczać sobie. Odkrycie jednak tego, co daje nam radość i co łatwo nam przychodzi może spowodować w każdym momencie życia wyraźną zmianę na lepsze. Szczególnie warto wziąć pod uwagę typ psychologiczny MBTI, gdy projektujemy następny etap na ścieżce zawodowej. 

Nigdy nie jest za późno, aby pełniej żyć! 

Jeśli zainteresował Cię ten temat i planujesz dokonać zmiany zawodowej, w książce "Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku" znajdziesz quiz pomagający w lepszym zrozumieniu swoich preferencji (szukaj: Krok 8 s.108). Tu możesz pobrać bezpłatny rozdział z tej książki.

Do obejrzenia jest także webinar "Jak poznać siebie? - wskaźnik MBTI w pracy i karierze" - dostępny w sklepie.

Jeśli chcesz określić swój typ osobowości MBTI, zamów już dziś indywidualną sesję MBTI Step 1/Step 2 - zapraszamy do kontaktu!

 

Wykorzystane źródła:

Paul Tieger, Barbara Barron-Tieger "Rób to, do czego jesteś stworzony" , Studio EMKA, 2005.

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!