MBTI 2 czyli jak poznać siebie

Życie człowieka to proces nieustannego poznawania siebie. Jak pisał Ewagriusz z Pontu, jeden z moich ulubionych mnichów pustyni, "poznanie samego siebie jest początkiem zbawienia".  W poszukiwaniu pracy i projektowaniu zmiany zawodowej, najpierw trzeba poznać siebie, swoje mocne strony, talenty oraz naturalne preferencje, a potem, na ich podstawie dopiero określić swój zawodowy cel. Przy każdej zmianie ten cykl może się powtarzać, bo coraz lepiej siebie poznajemy. Pomocą w poznawaniu siebie są codzienne zdarzenia i aktywności, w których bierzemy udział. Co przychodzi nam z łatwością, do czego potrzebujemy więcej energii, w czym jesteśmy dobrzy, w których momentach czujemy ekscytację i radość, a co powoduje stres (Jak rozpoznać swoje powołanie?)

Ułatwieniem w odkrywaniu siebie są wszelkie testy i narzędzia psychologiczne, o ile odnajdziemy w nich prawdę o nas. Oczywiście żaden test nie zapewni całkowitego zrozumienia złożonej i wyjątkowej natury ludzkiej, jednak wartościowe narzędzie może pomóc w docenieniu naszej indywidualności. Dla mnie kanwą, bardzo pomocną w zbieraniu informacji o osobowości człowieka i pomaganiu w tematach zawodowych, jest podejście Myers Briggs (MBTI). W czym MBTI Step 1 i 2 może Ci pomóc, o tym poniżej.

Jakiś czas temu do palety narzędzi pomocnych w poznawaniu siebie, które oferuję moim Klientom, dołączyłam wskaźnik MBTI 2 (MBTI Step 2). Podejście MBTI (Myers Briggs Type Indicator) zakłada, że każdy z nas ma pewną naturalną preferencję związaną z:

  • gromadzeniem energii EKSTRAWERSJA - INTROWERSJA
  • zbieraniem informacji  POZNANIE - INTUICJA
  • podejmowaniem decyzji  MYŚLENIE - ODCZUWANIE
  • oraz stylem realizowania zadań w czasie OBSERWACJA - OSĄDZANIE

Więcej na temat poszczególnych wymiarów i funkcji z nimi związanych w artykule MBTI czyli jak rozwijamy się w toku życia? oraz MBTI - typy osobowości.

MBTI 2 - co to

Narzędzie MBTI Step 1 jest wskaźnikiem pomagającym określić typ naszego najlepszego dopasowania (jeden z 16 typów, np. ISTJ albo ENFJ) i na tej podstawie lepiej rozumieć siebie w życiu i w pracy, na przykład w obliczu zmiany, w radzeniu sobie ze stresem czy konfliktem w relacji. MBTI dostarcza bardzo użytecznej wiedzy na temat funkcjonowania w zespole i różnic pomiędzy ludźmi - jest z powodzeniem stosowany w pracy grupowej.

MBTI Step 2 idzie wgłąb każdego typu, opierając się na założeniu, że każda preferencja kryje w sobie wiele szczegółowych aspektów. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć różnice pomiędzy osobami z tym samym typem. MBTI 2 opisuje preferowane zachowania na skalach, na kontinuum, a nie tak jak w przypadku Step 1 - dychotomie, gdzie wskazujemy w każdym wymiarze jedną z dwóch preferencji.

Oto dwie sytuacje, które mogą wiązać się ze zmianą zawodową i poszukiwaniem nowej pracy.

Pierwsza to spotkanie networkingowe, gdzie spotykają się ludzie z różnych branż. Załóżmy, że przychodzisz na takie spotkanie i okazuje się, że nikogo nie znasz. Twoim celem jest rozmowa z osobami, które zajmują się interesującą Cię branżą. Jaki jest Twój naturalny sposób zachowania na takim spotkaniu? Jak się czujesz na nim czujesz po przekroczeniu progu sali? Czy łatwo przychodzi Ci nawiązywanie nowych relacji? Czy wolisz być przez kogoś przedstawiany czy sam wykazujesz się inicjatywą? Co Ci przychodzi łatwo, a do czego się zmuszasz?

MBTI 2 czyli jak poznać siebie

Jak nawiązujesz relacje?

MBTI 2 w obszarze Ekstrawersja - Introwersja bada aspekt zachowania związanego z nawiązywaniem relacji: Inicjujący - Przyjmujący. Na jednym biegunie mamy osobą Inicjującą, na drugim - Przyjmującą.

Inicjujący to ktoś, kto dobrze się czuje w sytuacjach towarzyskich, wymagających nawiązywania wielu nowych znajomości. Lubi pomagać innym w kontaktach z nieznanymi osobami. Jest dobry w prowadzeniu konwersacji na przyjęciach, inicjowaniu rozmów i znajdowaniu wspólnych tematów.

Przyjmujący to ktoś, kto woli rozmawiać z osobami, które już zna niż nawiązywać nowe relacje. Na przyjęciu jest z reguły przedstawiany innym, przyjmuje rozmowy zainicjowane przez drugą stronę. Żeby czuć się komfortowo, potrzebuje mieć co najmniej jedną znaną sobie osobę. Gdy zostanie przedstawiony mu rozmówca, z którym znajduje wspólne tematy, może łatwiej zagłębić się w dłuższą konwersację.

Pośrodku skali znajdują się osoby, które podejmują inicjatywę w kontaktach towarzyskich w pewnych sytuacjach, na przykład ze względu na swoją rolę albo wtedy gdy znają wiele osób. Gdy jest taka potrzeba mogą także podejmować się przedstawiania innych. W innych sytuacjach wolą, aby to ktoś inny inicjował nawiązywanie relacji i podtrzymywał konwersację.

Jeśli miałbyś przewidzieć, gdzie znajduje się Twój wynik na skali Inicjujący - Przyjmujący w MBTI 2, to jak opisałbyś siebie?

Rozwój człowieka według twórców MBTI to świadomy wybór zachowania adekwatnie do sytuacji, w której się znajdujemy. Najogólniej mówiąc im dojrzalsi i bardziej świadomi się stajemy, tym odważniej eksperymentujemy z zachowaniami z bieguna przeciwległego wobec naszych prefencji. 

Jak korzystasz ze swojej preferencji? Jak organizujesz swoje życie towarzyskie, aby lepiej korzystać ze swojej preferencji? Czy jeśli jesteś osobą Przyjmującą, może masz wymówkę, aby unikać kontaktów z osobami, których nie znasz? Jakie strategie mogą Ci pomóc w podejmowaniu zachowań Inicjujących albo Przyjmujących? Czy jako Inicjujący negatywnie oceniasz osoby, które nie mają tej łatwości w kontaktach co Ty? Czy jako Przyjmujący negatywnie oceniasz powierzchowność konwersacji osób Inicjujących? Czy jako Inicjujący pomagasz w poznawaniu się Przyjmującym? A jeśli znajdujesz siebie pośrodku skali, to w jakich sytuacjach mógłbyś przełączać się na Inicjowanie lub na Przyjmowanie,  a tego nie robisz? W jakich innych sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy, poza spotkaniami networkingowymi, zauważasz swoją wyraźną preferencję na skali Inicjujący-Przyjmujący?

Jak planujesz swój dzień?

I druga sytuacja związana z uporządkowaniem Twojego dnia podczas poszukiwania pracy. Załóżmy, że dojrzałeś do zmiany pracy i chcesz dokonać jej zmiany. Jak do tego się zabierasz? Czy przygotowujesz jakiś plan?  W jakim stopniu trzymasz się tego planu? Jak organizujesz swoje aktywności?

MBTI 2 w obszarze Osądzanie - Obserwacja bada aspekt zachowania związanego z planowaniem dnia: Uporządkowany - Spontaniczny. Na jednym biegunie mamy osobę Uporządkowaną, na drugim - Spontaniczną.

Uporządkowany to ktoś, kto potrzebuje rutyny, bo zapewnia mu ona skupienie i ciągłość pracy. Preferuje układać swoje aktywności w ciągi, aby ograniczać straty energii przy przełączaniu się na inny rodzaj działania. Korzysta ze sprawdzonych metod i sposobów postępowania. Uporządkowany lubi planować aktywności dnia codziennego, ale także działania o mniejszej częstotliwości, tygodniowe, miesięczne, roczne, zarówno zawodowe, jak i związane z wypoczynkiem i czasem rodzinnym. Potrafi funkcjonować bez planu, ale nie jest to dla niego sytuacja komfortowa.

Spontaniczny to ktoś, kto ceni sobie w swojej pracy i życiu różnorodność i wolność. Negatywnie odbiera wypełnianie codziennie tego samego schematu. Potrafi podporządkować się rutynie, jednak powoduje to u niego dyskomfort. Spontaniczni lubią swobodę decydowania, co i kiedy będą robić, na bieżąco przechodząc od jednej aktywności do drugiej. Zbyt dużo rutyny w życiu może skłaniać osoby Spontaniczne do wprowadzania zmian, improwizacji, proponowania innym nowych sposobów spędzania czasu. Łatwiej radzą sobie z niespodziewanymi zwrotami akcji niż Uporządkowani.

Pośrodku skali znajdują się osoby, które do pewnego stopnia cenią rutynę w swoim życiu. Są bardziej uporządkowani w pracy, a bardziej spontaniczni w życiu osobistym albo na odwrót.

Jeśli miałbyś przewidzieć, gdzie znajduje się Twój wynik na skali Uporządkowany - Spontaniczny w MBTI 2, to jak opisałbyś siebie?

Jak korzystasz ze swojej preferencji? Jak możesz zorganizować swój proces poszukiwania nowej pracy, aby lepiej korzystać ze swojej preferencji? Jeżeli jesteś osobą Uporządkowaną, to jakie codziennie rytuały pomogą Ci w robieniu postępów w kierunku Twojego celu? Jeżeli jesteś osobą Spontaniczną, to w jakich obszarach związanych z poszukiwaniem nowej pracy możesz bardziej otwierać się na zmiany i niespodziewane zwroty akcji? Jakie strategie mogą Ci pomóc w podejmowaniu zachowań Uporządkowanych albo Spontanicznych? Jak możesz korzystać z przeciwległego bieguna Twojej preferencji? Jakie wymówki zauważasz u siebie, gdy nie podejmujesz niektórych działań? A jeśli znajdujesz siebie pośrodku skali, to w jakich sytuacjach chciałbyś przełączać się na Uporządkowanie lub na Spontaniczność,  a tego nie robisz?

Jeśli zainteresował Cię ten temat i planujesz dokonać zmiany zawodowej, w książce "Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku" znajdziesz quiz pomagający w lepszym zrozumieniu swoich preferencji (szukaj: Krok 8 s.108). Tu możesz pobrać bezpłatny rozdział z tej książki.

Możesz też obejrzeć webinar poświęcony MBTI w pracy i karierze. Webinar jest dostępny odpłatnie na https://zmianazawodowa.pl/sklep.

Jeśli zainteresowało Cię szczególnie narzędzie MBTI Step 2 i chcesz lepiej poznać siebie za jego pomocą, zapraszam do wypełnienia kwestionariusza i poznania swojego profilu. W tym celu skontaktuj się ze mną!

  

Odkryj swój potencjał

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną już teraz!

Zgoda *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest JC Coaching, Nowa Iwiczna, Tarniny 5a, 05-515 Mysiadło k/Warszawy.

Wykorzystane źródła:

Podręcznik Praktyka MBTI Step II (wydanie europejskie) OPP Ltd.

Jean M. Kummerow, Naomi L. Quenk "Understanding Your MBTI Step II Results - a Step-By-Step Guide to Your Unique Expression of Type", CPP Inc.

Facet Feedback Cards, OPP Ltd.

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!