Kompetencje przyszłości - czego warto się uczyć?

Czwarta rewolucja przemysłowa związana z automatyzacją i digitalizacją dzieje się na naszych oczach. Jak wskazują autorzy raportu „Future of Jobs 2020”, czas pandemii jeszcze przyspieszył ten proces. Jak możemy się przygotować na zmiany na rynku pracy? O zawodach przyszłości pisałam jakiś czas temu w artykule „Zawody przyszłości – co nas czeka za 20 lat?” – należy on ostatnio do najczęściej odwiedzanych tekstów na stronie zmianazawodowa.pl. Teraz o kompetencjach, które prawdopodobnie będą miały coraz większe znaczenie w przyszłości.

Z analizy różnych raportów można wyciągnąć wniosek, że zmiana zawodowa to coś permanentnego, na co potrzebujemy się nastawić i nauczyć się z tym żyć. Zmiana zawodowa, rozumiana nie tylko jako radykalna zmiana zawodu, ale także jako przekwalifikowanie (ang. reskilling) czy podnoszenie kompetencji (ang. upskilling), będzie nam stale towarzyszyć. O tym, jakie oblicza może mieć zmiana zawodowa przeczytasz szerzej w rozdziale „Jak rozumieć zmianę zawodową” w książce „Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku” – pobierz bezpłatny rozdział.

W ostatnim badaniu Światowego Forum Ekonomicznego aż 94% ankietowanych liderów spodziewa się, że ich pracownicy zdobędą w pracy nowe kompetencje. Zmiana zawodowa staje się normą. W 2018 takie oczekiwania podzielało 65% ankietowanych. Szacuje się, że aż połowa pracowników będzie musiała się w przyszłości przekwalifikować, a 40% kluczowych umiejętności wymaganych w pracy ulegnie zmianie.

Kompetencje przyszłości - czyli co?

Jakie kompetencje będą najbardziej cenione w ciągu najbliższych lat (do 2025 roku) według ankietowanych liderów biznesu? Największą grupą kompetencji stanowią umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów oraz myśleniem krytycznym. Aż pięć w pierwszej dziesiątce ma taki charakter. Większość poniżej wymienionych pojawia się w rankingu od czasu publikacji pierwszego raportu WEF w 2016. Nowością w czasach pandemii są kompetencje związane z aktywnym uczeniem się oraz zarządzaniem sobą i reagowaniem na stres.

Ranking najbardziej cenionych kompetencji przyszłości według badania Światowego Forum Ekonomicznego "Future Of Jobs 2020":

 1. Myślenie analityczne i innowacyjne
 2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
 3. Rozwiązywanie złożonych problemów
 4. Myślenie krytyczne i analiza
 5. Kreatywność, oryginalność oraz inicjatywa
 6. Przywództwo oraz wpływanie na innych
 7. Korzystanie z technologii, monitorowanie i kontrola
 8. Projektowanie technologii oraz programowanie
 9. Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
 10. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów oraz generowanie idei
 11. Inteligencja emocjonalna
 12. Rozwiązywanie usterek i zarządzanie doświadczeniem użytkownika (User Experience)
 13. Nastawienie na usługi i pomaganie innym
 14. Analiza systemowa i ewaluacja
 15. Perswazja i negocjacje

Kompetencje przyszłości - czego warto się uczyć?

WEF Future of jobs 2020 1

Najbardziej pożądane kompetencje w 2025 w Polsce

Z jakich umiejętności w największym stopniu będziemy korzystać w przyszłości w Polsce? W sondażu prowadzonym wśród liderów biznesu najczęściej wskazywano następujące kompetencje. Trzy z nich nie znalazły się w rankingu globalnym.

 1. Kreatywność, oryginalność oraz inicjatywa
 2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
 3. Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
 4. Rozwiązywanie złożonych problemów
 5. Myślenie analityczne i innowacyjne
 6. Korzystanie z technologii, monitorowanie i kontrola
 7. Nastawienie na usługi
 8. Myślenie krytyczne i analiza
 9. Projektowanie technologii oraz programowanie
 10. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów oraz generowanie idei
 11. Zarządzanie personelem
 12. Inteligencja emocjonalna
 13. Zarządzanie finansami, zasobami materialnymi
 14. Przywództwo oraz wpływanie na innych
 15. Szkolenie, mentoring i uczenie

 

Warto mieć świadomość rynku pracy i jego potrzeb, jednak punktem wyjścia w rozwoju zawodowym zawsze powinno być rozpoznanie siebie, tego, co jest w nas szczególnie mocne i gdzie możemy uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty. Jeśli chcesz lepiej zarządzać swoją karierą w przyszłości, a nie masz jasności, co do swoich mocnych stron, sięgnij po książkę "Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku" i zaprojektuj swoją zmianę!

 

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

 

Wykorzystane  źródła:

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/Zala%CC%A8cznik-nr-3-Branz%CC%87a-IT.pdf

https://majalose.pl/kompetencje-przyszlosci/

https://blog.conlea.pl/10-najwazniejszych-kompetencji-2025-roku

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!