Przyszłość – trendy na rynku pracy

„Przyszłość jest fascynująca, pod warunkiem, że się do niej dobrze przygotujemy”

Jak możemy się przygotować do tego, co niesie nam przyszłość? W tym tekście chcę pochylić się nad trendami na rynku pracy najczęściej pojawiającymi się w opracowaniach i raportach dotyczących pracy przyszłości. Wierzę, że refleksja nad sobą oraz otoczeniem, w którym się znajdujemy, pomoże nam dokonywać lepszych wyborów zawodowych teraz i za kilka lub kilkanaście lat.

Przyszłość - zmiany demograficzne

Dotychczasowy podział na trzy życiowe pudełka: edukacja, praca i emerytura staje się w dzisiejszym świecie przeżytkiem. Emerytura zyskuje nowy wymiar w związku z tym, że żyjemy coraz dłużej. Już dziś średnia długość życia na emeryturze wynosi w Polsce dla kobiet 21 lat, a dla mężczyzn - 17 (Źródło: GUS z dnia 29.03.2023 r.). Jak podaje raport "Praca. Scenariusze Przyszłości" Infuture Institute jest bardzo prawdopodobne, że czas spędzony na emeryturze wyniesie w przyszłości nie 15, a 30 czy 40 lat. Taka wizja wiąże się z koniecznością pracy w późniejszym wieku, o ile zdrowie nam na to pozwoli. Zmiana zawodowa w takiej sytuacji staje się czymś na porządku dziennym, zachodzącym wielokrotnie w toku życia. Nie chodzi tu o „rabunkową” gospodarkę, nastawioną na „wyciśnięcie z pracownika ostatnich soków”, ale mądre gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz poszukiwanie w pracy pasji i satysfakcji. Taka rzeczywistość będzie wymagała nowych kompetencji, szczególnie związanych z uczeniem się i otwartością na nowe, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.

Jakie branże i zawody będą się rozwijać w związku ze zmieniającą się demografią?

Głównym wyzwaniem w obliczu demografii jest i będzie powstrzymywanie procesu starzenia oraz pokonywanie fizycznych oraz psychicznych ograniczeń człowieka. Na rynku pracy ważne będą zawody związane z troską o zdrowie i pozytywne doświadczenia człowieka w ciągu całego życia, a szczególnie w drugiej jego połowie.

Branże przyszłości związane z demografią:

 • farmacja
 • medycyna, w tym szczególnie genetyka
 • biotechnologia
 • psychologia
 • psychoterapia
 • doradztwo/coaching/mentoring w zakresie projektowania zmian zawodowych, odkrywania misji i sensu życia
 • doradztwo w zakresie dietetyki i zdrowego trybu życia
 • organizowanie czasu wolnego
 • duchowe wsparcie/przewodnictwo
 • komunikacja międzypokoleniowa
 • kształcenie ustawiczne
 • opieka nad osobami starszymi
 • edukacja finansowa
 • fizjoterapia i rehabilitacja

Jakie kompetencje będą szczególnie istotne w związku ze zmianami w demografii?

 • Znajomość własnych mocnych stron i ograniczeń
 • Projektowanie i wdrażanie zmian zawodowych
 • Empatia
 • Elastyczność
 • Ciekawość i otwartość na zmiany
 • Szerokie horyzonty
 • Komunikacja w środowisku o dużej różnorodności
 • Uczenie się przez całe życie i dzielenie się wiedzą

Przyszłość – trendy na rynku pracy

Przyszłość – zmiany o charakterze ekologicznym

Zmiany klimatyczne od wielu lat wymieniane są w czołówce zagrożeń dzisiejszego świata (Raporty WEF 2018, 2020, 2023). Do zagrożeń związanych z ekologią i środowiskiem naturalnym zaliczyć można także globalny kryzys wodny, brak różnorodności ekologicznej, wzrost cen energii związany z wyczerpywaniem się złóż surowców naturalnych i dążenie do ograniczenia emisji CO2.

Przewiduje się nasilenie migracji ludności z rejonów zagrożonych klęskami żywiołowymi oraz ze wsi do miast w związku z postępującą urbanizacją. Wysokie temperatury będą miały wpływ na obniżenie produktywności. Na rynku pracy spodziewana jest intensyfikacja pracy zdalnej, a co za tym idzie dążenie do ograniczania transportu do biur i emisji dwutlenku węgla.

Branże przyszłości związane z ekologią:

 • Energia słoneczna i wiatrowa
 • Energia hydrotermalna i geotermalna
 • Energia nuklearna
 • Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej pod uprawy
 • Służby cywilne: policja, wojsko, straż pożarna
 • Ekologiczne środki transportu
 • Ekonomia zero waste
 • Przetwarzanie odpadów (Upcycling i recycling)
 • Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości VR, AR (i inne)
 • Zrównoważony rozwój
 • Zdrowa żywność

Kompetencje związane ze zmianami w ekologii:

 • Innowacyjność
 • Krytyczne myślenie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Współpraca
 • Nastawienie na wyższe cele/ dobro ogółu
 • Analityczne
 • Ścisłe związane z nauką, technologią, matematyką i inżynierią (STEM)

Przyszłość – zmiany w kulturze pracy

Duża część młodych Polaków do 35 roku życia jest pozytywnie nastawiona do pracy w roli freelancerów, planuje własną działalność oraz wskazuje na potrzebę elastycznych godzin pracy i rozwoju w projektach dopasowanych do swoich kompetencji. Można się spodziewać, że dominujące formy pracy ulegną zmianie, w miejsce etatów coraz więcej będzie pracy w zespołach projektowych złożonych z niezależnych specjalistów pracujących w systemie zadaniowym (gig economy). Rozwijać się będą przestrzenie coworkingowe oraz łączenie pracy oraz podróży (workation). W zakresie kultury organizacyjnej szczególnie ważna będzie transparentność i dobra komunikacja dotycząca celów firmy, płac, procesów wewnętrznych, a także problemów wymagających rozwiązania. Coraz więcej firm będzie budowało zaangażowanie w pracę poprzez tworzenie kultury współodpowiedzialności (organizacje turkusowe, zespoły samosterujące).

Branże przyszłości związane ze zmianami w kulturze pracy:

 • Praca zdalna/ internet /telefonia komórkowa
 • Społeczności freelencerów i zewnętrznych współpracowników
 • Organizacja czasu wolnego
 • Wynajem przestrzeni cooworkingowych
 • Śledzenie zachowań nieetycznych
 • Doradztwo w zakresie zmian w kulturze organizacyjnej

Kompetencje związane ze zmianami w kulturze pracy:

 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Przywództwo
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Networking
 • Podejmowanie odpowiedzialności
 • Rozwiązywanie problemów
 • Negocjacje
 • Uczenie się przez całe życie i dzielenie się wiedzą
 • Psychologia międzykulturowa
 • Etyka biznesowa
 • Zdolności organizacyjne
 • Zarządzanie pracą własną i innych

Przyszłość - zmiany o charakterze technologicznym

Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja to znak naszych czasów i ważny trend na rynku pracy – coś, co spina wszystkie wymienione wcześniej trendy przyszłości. Niektóre zawody znikną na skutek zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję, a jednocześnie powstaną nowe, o których dziś jeszcze nic nie możemy powiedzieć.

Branże przyszłości związane z nowymi technologiami:

 • Robotyka, automatyka, AI
 • Transformacja cyfrowa
 • Cloud Computing
 • Inżynieria
 • Analityka Big Data
 • Cyberbezpieczeństwo
 • I wiele innych, o których jeszcze nie słyszeliśmy:)

Kompetencje związane z nowymi technologiami:

 • Sprawność w poruszaniu się po świecie technologii
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Myślenie systemowe
 • Świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń
 • Rozumienie ludzkich zachowań
 • Rozwiązywanie problemów
 • Programowanie
 • Krytyczne myślenie
 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Współpraca
 • Wiedza z zakresu psychologii
 • Zarządzanie własnym rozwojem
 • Zarządzanie czasem
 • Zdolności manualne

Jak przygotować się na zmian w przyszłości?

Najważniejsze powtarzające się wątki w wielu opracowaniach, do których warto się przymierzyć bez względu na to, ile mamy teraz lat i jaki czas planujemy pozostać aktywnymi na rynku pracy:

 • otwarte podejście wobec zmian
 • poznawanie siebie, swoich silnych stron i ograniczeń
 • rozwój w zakresie nauki, technologii, matematyki oraz inżynierii w połączeniu z miękkimi kompetencjami takimi jak kreatywność, empatia, współpraca, komunikatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, negocjacje
 • uczenie się nowych rzeczy i stałe doskonalenie posiadanych umiejętności
 • rozwój w zakresie zmian zawodowych, ich projektowania oraz zwinnego wdrażania.

Więcej o zawodach przyszłości przeczytasz także w artykule "Zawody przyszłości - co nas czeka za 20 lat?", a o kompetencjach w tekście "Kompetencje przyszłości - czego warto się uczyć?".

 

Jeśli chcesz w świadomy sposób przygotować się do zmian zawodowych w przyszłości, sięgnij po książkę "Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku".

 

Photo by Giu Vicente on Unsplash

Wykorzystane źródła:

Raport "Pracownik przyszłości" https://infuture.institute/raporty/pracownik-przyszlosci

Raport "Praca. Scenariusze przyszłości" https://infuture.institute/raporty/praca-przyszlosci

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polacy-zyja-krocej-dane-gus-nie-pozostawiaja-zludzen,80423.html

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,380,2,tablica-sredniego-dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn.html

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!