Jak napisać dobre CV?

Dobre CV to dokument, w którym prezentujesz siebie pracodawcy jako najlepszego kandydata do pracy na stanowisku X. Twój podstawowy cel to skłonić czytającego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Nie jest to opis całego Twojego doświadczenia zawodowego ani przedstawienie Twojej osoby. Czy w ten sposób myślisz o swoim CV? Jeśli tak, to gratuluję. Jeśli nie, to zapraszam do bardziej marketingowego podejścia.

Poniżej znajdziesz 7 podstawowych zasad, które potrzebujesz spełnić, aby Twoje CV było naprawdę dobre czyli skuteczne.

1) Dopasowane CV

Dobre CV powinno być dopasowane do stanowiska, na które aplikujesz. Czy wiesz, jaką pracę chcesz znaleźć dzięki temu dokumentowi, który przygotowujesz? W jakiej branży albo w jakiej firmie? Od tego, na jakie stanowisko startujesz zależy, jakiego rodzaju informacje o Twoim doświadczeniu tam się znajdą. Więcej:  Jak napisać dobre CV - o dopasowaniu w CV

2) Zawartość

Podstawowe elementy dobrego CV (w ujęciu chronologicznym) to:

  • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (przynajmniej numer telefonu oraz adres mailowy). Najlepiej, aby te dane znalazły się na każdej stronie dokumentu.
  • Profil zawodowy - kilka zdań pokazujących Twoje najważniejsze kompetencje w odniesieniu do stanowiska, na którym chcesz pracować.
  • Doświadczenia zawodowe - opis Twoich dotychczasowych doświadczeń związanych z pracą przedstawiony w odwróconej chronologii (zaczynając od ostatniego miejsca pracy). Najlepiej pokazać te doświadczenia podając przykłady dokonań (sukcesy, ważne projekty, uzyskane wyniki w pracy, itp.), które uważasz, że mogą być interesujące dla potencjalnego pracodawcy.
  • Wykształcenie - informacje o ostatnich i najważniejszych etapach edukacji, także w odwróconej chronologii. Jeśli są to studia wyższe, nie podajemy etapów wcześniejszych, np. szkoły średniej, chyba, że jest to ważna informacja w kontekście stanowiska, o które się staramy.
  • Znajomość języków obcych - podajemy język obcy oraz poziom znajomości.
  • W tym miejscu można umieścić inne istotne informacje zawodowe np. kursy i szkolenia albo ważne osiągnięcia typu publikacje, wystąpienia. Cały czas dobrze pamiętać, aby podać tylko te fakty, które odnoszą się do stanowiska, na którym pragniemy pracować.
  • Zainteresowania - warto tutaj wybrać tylko kilka, jeśli mamy szerokie spektrum zainteresowań. I także dopasować je do pozycji, o którą się ubiegamy.
  • Klauzula o ochronie danych osobowych - według aktualnych informacji z UODO (07/2020) nie jest ona wymagana, o ile nie chcemy, aby nasze CV zostało zachowane w bazie na przyszłość.

We wszystkich tych sekcjach potrzebujemy pamiętać o słowach kluczowych, które są podstawą pracy systemów rekrutacyjnych ATS. Więcej: Jak napisać dobre CV - o CV dopasowanym do wymagań ATS.

3) Poprawność językowa

CV ma Cię pokazać jako profesjonalnego kandydata do pracy, zadbaj więc, aby każdy element treści oraz formy wzmacniał to wrażenie. Laszlo Bock legendarny szef HR z Google wspominał o literówkach w CV, jako częstym zjawisku dyskredytującym kandydatów. To także pokrywa się z moimi obserwacjami. Zadbaj o korektę Twojego CV, poproś kogoś z talentem precyzji o finalne sprawdzenie dokumentu.

Jak napisać dobre CV?

4) Dobry adres email oraz zdjęcie

Inny element, który może zepsuć wrażenie to nieprofesjonalny adres mailowy (misia.pysia(at)mail.com) albo zdjęcie, na którym nie prezentujesz się jako profesjonalista. Ważne rzeczy związane ze zdjęciem: dobra jakość, gładkie tło, spojrzenie w obiektyw i pogodny wyraz twarzy.

5) Grafika ważna, ale bez przesady

Profesjonalizm możesz także zaakcentować graficznie poprzez zadbanie o przejrzystość formy, wielkość czcionki, marginesy (ważne dla czytającego jako miejsce na notatki). Niekoniecznie musisz się wyróżnić kolorowym CV ze skomplikowaną grafiką.  Chyba, że startujesz na stanowisko, gdzie popisanie się oryginalnością doda Ci więcej punktów. Warto uwzględniać tu także wymagania systemów ATS.

6) Prawdziwe informacje

Pamiętaj, że w dobrym CV powinny się znaleźć tylko informacje zgodne z prawdą. Podanie nieprawdy automatycznie podważa zaufanie potencjalnego pracodawcy do Twojej osoby.

7) Poznaj swojego potencjalnego pracodawcę

Pamiętaj, że poszukiwanie pracy to ciągły proces uczenia się, testowania różnych strategii. Nie ma jednego uniwersalnego zbioru preferencji, który podziela każdy, bez wyjątku pracodawca. Nie ma też jednej sztywnej odpowiedzi na pytanie, jak napisać dobre CV. To dotyczy także wyglądu CV i sposobu aplikowania. Dlatego tak ważne jest badanie potencjalnych pracodawców, zbieranie informacji o firmach, w których chcemy pracować.

Szerzej o CV, w tym także o CV funkcjonalnym, przeczytasz w książce "Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku".

 

Źródła, z których korzystałam:

 http://www.businessinsider.com/laszlo-bock-resume-mistakes-google-2014-9?IR=T

Źródła własne "Skuteczne CV"

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

 

Biuletyn Zmiana Zawodowa

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!
Mam dla Ciebie bezpłatny rozdział z książki
"Pracuj w zgodzie ze sobą. Zmiana zawodowa krok po kroku."
dostępny wraz z zapisem na biuletyn.
Zapraszam do zapisu!